Joyce van Stralen
verpleegkundig overgangsconsulente

Aanbod en tarieven

Individuele begeleiding

Voor het maken van een afspraak heb je geen verwijzing nodig van een huisarts of specialist. In 2020 kost een consult van een uur 75 euro. Het eerste consult duurt 90 minuten. Een telefonisch consult is op afspraak en kost 20,00 euro. 

De verpleegkundig overgangsconsulenten worden door vrijwel alle zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed indien je aanvullend bent verzekerd. De vergoedingen van je zorgverzekeraar hebben geen invloed op het eigen risico. Voor meer informatie over vergoeding via de zorgverzekeraar klik hier.

Na afloop van het consult wordt een factuur gemaakt en vindt de betaling plaats per pin of contant. Bij telefonische consulten wordt de factuur opgestuurd. De betaaltermijnen staan vermeld in de algemene voorwaarden en op de factuur. De factuur stuur je zelf op naar de zorgverzekeraar.

Workshop

Voor bedrijven, organisaties en verenigingen geef ik de workshop "Fit door de overgang" en "Fit door de overgang en op de werkvloer". Bij de gemeente Hoorn, gemeente Zaandam en Het ter Gooi ziekenhuis in Blaricum is de workshop zeer goed ontvangen. Wilt u ook dat uw werknemers " Fit door de overgang" gaan, neem dan contact op over de inhoud en de prijs.